История

2008

  • Групата Карол с нов централен офис на ул. Златовръх 1, кв. Лозенец, София 1164;

  • Адванс Екуити Холдинг - операторът на платежна система, базирана върху разплащания през мобилни телефони – СЕП България АД приключи успешно техническите тестове със системите на БНБ и изгради онлайн връзка със Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS).  С решение на УС на БНБ, СЕП България бе включена в RINGS като нов системен оператор и ще извършва заявка за нетен сетълмент на междубанкови електронни разплащания два пъти дневно, съгласно утвърден от БНБ график;

  • Инвестиционен посредник Карол създаде нова платформа за търговия Карол Дилинг. Платформата позволява търговия на маржин на чуждестранна валута и договори за разлика върху акции, индекси, стоки, петрол, метали и съкровищни бонове;

  • Инвестиционен посредник Карол е на първо място по брой сделки на БФБ за седма поредна година. Брокерът също така получи за трета поредна година отличието "Инвестиционен посредник на годината" в класацията на вестник "Банкеръ";

  • Адванс Терафонд проведе пето успешно увеличение на капитала през септември 2008. Дружеството привлече 78 млн. лева и така удвои акционерния си капитал до 85 млн. лева. Това беше и най-голямото увеличение на капитал за 2008 година на БФБ. Един от основните акционери стана International Financial Corporation - част от групата на Световната банка;