История

2012

  • Карол Капитал Мениджмънт осъществяват партньорство с една от най-големите компании за управление на активи в света - Schroder Investment Management;

  • Инвестиционен посредник Карол е на първо място по брой сделки на БФБ за 11-та поредна година. ИП Карол печели и специална награда за принос в развитието на българския капиталов пазар;

  • Образование - над 350 обучени студенти; стажантска програма, проведена за трета поредна година; предоставена 10-месечна стипендия на докторант;

  • Адванс Консервативен Фонд стартира - първият фонд на Карол Капитал Мениджмънт, който инвестира във нискорискови и бързоликвидни активи;

  • Адванс Терафонд е обявен за най-добър фонд за имоти според класацията на "Капитал 50";