История

2020

 • Инвестиционен посредник Карол е на първо място по брой сделки на БФБ за 19-та поредна година с над 30% от всички сделки на борсата.

  • ИП Карол АД получи награда на БФБ за най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през 2020 г.

  • ИП Карол АД успешно реализира първото IPO на фонд за дялови инвестиции в България - това на Eleven Capital

 • Карол Капитал Мениджмънтбе избран от Credit Suisse за партньор в България и Румъния в сегмента на структурираните продукти

  • Екипът на Карол Капитал очерта пазарните перспективи в престижното издание Funds Europe в броя от февруари 2020г.

  • ДФ Адванс Източна Европа за трета поредна година е най-добре представилия се фонд в категория „Фондовете в акции, Развиващи се пазари“ в класацията на Investor.BG

  • Фондация Карол Знание организира третото издание на единственото по рода си обучение за докторанти и млади учени 'Предприемачи в науката', което завърши с конкурс за бизнес проект на млад учен и награда от 30 000 лв.

   

  Карол Стандартвече 18 години налага стандарта в застраховането.

  • За 2020 година Карол Стандарт разшири клоновата си мрежа със над 10 нови офиса в страната

  • За 2020 година Карол Стандарт е отличен от водещите застрахователни компании като лоялен партньор