История

2007

  • Адванс IPO Фонд стартира. Това е третият взаимен фонд на Карол Капитал Мениджмънт. Договорният фонд е първият в България, инвестиращ в първични публични предлагания на повече от 15 пазара в Централна и Източна Европа и един от малкото подобни в света;

  • Адванс Източна Европа, договорен фонд на Карол Капитал Мениджмънт, се представи по-добре от индекса MSCI Eastern Europe за цялата 2007 година.  Фондът е на челните места по доходност в сравнение със сходни колективни инвестиционни схеми;
  • Инвестиционен посредник Карол е отново на първо място по брой сделки на БФБ и клиенти на платформата COBOS. Брокерът получи за втора поредна година отличието "Инвестиционен посредник на годината" в класацията на в.к "Банкеръ" и награда от БФБ;

  • Адванс Екуити е собственик на третия оператор на платежна система у нас и първия, работещ с електронен платежен инструмент „мобилно разплащане”;

  • Адванс Екуити приключи успешно увеличението на капитала си. Дружеството, създадено и управлявано от Карол Финанс, вече разполага с 37,7 млн. лв. основен капитал;
  • Адванс Терафонд проведе четвърто увеличение на капитала до 44.056 млн. лв. Дружеството е с най-големия free-float от ликвидните компании на БФБ-София;

  • Карол Капитал Мениджмънт получи официално разрешение да предлага акциите на Адванс Инвест на територията на Република Австрия. Фондът получи най-висок рейтинг от международна институция - Lipper, която даде най-високата оценка от 5 точки по критерия „Обща възвръщаемост”  (Total Return) и „Запазване на капитала” (Preservation);