История

  • Инвестиционен посредник Карол е на първо място по брой сделки на БФБ за 13-та поредна година с над 26% от всички сделки на борсата.

  • Карол Капитал Мениджмънт вече е с над BGN 120,000,000 под управление както в своите фондове, така и в тези на Schroders. През годината са предложени 7 нови фонда за индивидуални инвеститори и 5 фонда за институционалните инвеститори в България.

  • Карол Инвестмънт придоби комплекс “BLU Offices”, състоящ се от 2 офисни сгради, хотел и сутерен, за сумата от EUR 9,000,000.

  • Адванс Терафонд раздаде дивидент от 0.398 лв./акция.
  • Образование: Карол обучи над 1,500 души в семинари, лекции, уебинари; реализира студентската образователна програма „Карол семестър“ за 5-та поредна година; предостави годишна стипендия за докторант за 3-ти път.