История

2021

 • Инвестиционен посредник Карол бе отличен като най-успешния посредник за 2021 във всички категории на 21-то издание на годишните награди на БФБ.

  • ИП Карол АД бе отличен със специалната награда за „Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар през 2021 г."

  • ИП Карол АД за първи път в своята история грабна приза „Инвестиционен посредник с най-голям оборот на БФБ през 2021 г.

  • ИП Карол АД реализира над 40% от всички сделки на БФБ или повече от следващите 4 посредника в класацията взети заедно.

  • ИП Карол АД реализира успешно 5 IPO-та на новосъздадения за БФБ пазар за растеж на малки и средни предприятия BEAM - Биодит АД (1 млн.лв.), ИмПулс АД (5.86 млн.лв.), Смарт Органик АД (5.86 млн. Лв.), Дронамикс Кепитъл ЕАД (5.38 млн. Лв.) и Ейч Ар Кепитъл АД (1.48 млн.лв.).
 • Карол Капитал Мениджмънт поставя начало на направление по алтернативни инвестиции

  • Фондовете на Карол Капитал оглавяват класацията на Investor.bg за „Развиващи се пазари

  • Адванс Източна Европа е на първо място по доходност, Адванс Инвест заема второ място.

  • Активите под управление и администриране на Карол Капитал доближават 320 млн. Лв.
 • Карол Стандарт разшири клоновата си мрежа с 5 нови офиса в страната. За 2021 година Карол Стандарт отново затвърди доверието на водещите застрахователни компании и своите клиенти. Реализираният ръст на записания премиен приход изпреварва пазарния.
 • Адванс Терафонд АДСИЦ изплати най-висок дивидент от основаването си през 2005 г. В размер на 0.527 лв. За една акция.
 • Учредителят на фондация Карол Знание и основател на финансова група Карол, г-н Станимир Каролев, получи наградата на Български дарителски форум за личност със значим принос за развитието на дарителството в България.