История

2011

  • Адванс Глобал Трендс стартира – първият фонд на Карол Капитал Мениджмънт с глобален фокус, който инвестира във всички основни класове активи;

  • Групата Карол реализира своята стажантска програма "Обучение в практиката" за втора поредна година. Един от стажантите е нает на работа в групата. Групата Карол учреди и стипендия за докторат;

  • Карол Стандарт разшири търговската си мрежа като добави още 21 нови офиси;