Защита на личните данни


Финансова група Карол
е администратор на лични данни и като такъв има право да събира и обработва личните данни на потребителите на уебсайта. Дружеството полага всички разумни усилия за опазване неприкосновеността на личните данни, но потребителите следва да знаят, че предаването на информация по интернет може да бъде обект на намеса или проверка от трети лица.

Разкриване на лични данни е възможно, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, както и в други случаи при спазване на нормативно установения ред, за което потребителите дават своето съгласие.