История

2019

 • Инвестиционен посредник Карол е на първо място по брой сделки на БФБ за 18-та поредна година с над 30% от всички сделки на борсата.

  • ИП Карол АД отново се нареди сред челните позиции по реализиран оборот с изтъргувани книжа на стойност над 48 млн. лева.

 • Карол Капитал Мениджмънтстартира сътрудничество с NN България, предлагайки пакетни услуги с животозастрахователното дружество.

  • Карол Капитал Мениджмънт и Schroders привлякоха първи институционален клиент в Румъния – един от най-големите пенсионни фондове.

  • ДФ Адванс Източна Европа е фондът с най-висока доходност (+30%) за 2019 г. в България

  • ДФ Адванс Инвест“ е най-добре представилият се фонд за 2019 г. в категория „Фондовете в акции, Развиващи се пазари“ в класацията на Investor.bg.

  • Schroders и Карол Капитал подкрепиха Women in Investment Management Forum в Букурещ, организиран от CFA Румъния.

  • o Екипът на Карол Капитал очерта пазарните перспективи в престижното издание Funds Europe в броя от март 2019.

 • Фондация Карол Знание организира второто издание на единственото по рода си обучение за докторанти и млади учени 'Предприемачи в науката', което завърши с конкурс за бизнес проект на млад учен и награда от 30 000 лв.

Карол Инвестмънтстана част от екипа на Oaklins International – глобален лидер в сферата на сливания и придобивания с повече от 800 професионалисти в световен мащаб и специализирани екипи по индустрии в 70 офиса, покриващи 45 държави от целия свят

 

Карол Стандартвече 17 години налага стандарта в застраховането.

 • За 2019 година Карол Стандарт разшири клоновата си мрежа със 7 нови офиса в градовете Стара Загора, Сливен, Сърница, Твърдица, Левски и Бяла.

 • За 2019 година Карол Стандарт реализира ръст на записания премиен приход от 17%.

 • За 2019 година Карол Стандарт отново е топ партньор към водещите застрахователни компании в България.

 • o Според класацията на Комисия за финансов надзор за 2019 година Карол Стандарт е водещ брокер по застраховка на Кредити и застраховка Гаранции сред общо 340+ работещи застрахователни брокери в страната.