История

2006

  • Адванс Екуити започва своята дейност - финансова група Карол учреди първата българска компания за дялово финансиране. В средата на лятото дружеството увеличи капитала си от 2 млн. на 12 млн. лева, като това беше първото за годината и най-голямо първично публично предлагане до момента на Българска фондова борса;

  • Групата Карол започва да изгражда своя централен офис в столицата;

  • Карол Капитал Мениджмънт стартира нов фонд – ДФ „Адванс Източна Европа”. Фондът инвестира в акции на компании, търгувани на фондовите борси в Русия, Румъния, Украйна, Сърбия, Хърватска и България;

  • Инвестиционен посредник Карол е обявен за инвестиционен посредник на 2006 г. в годишната класация за финансов мениджмънт на вестник „Банкеръ”;

  • Адванс Терафонд приключва успешно третото увеличение на капитала си до 22.087 млн. лева. Дружеството е най-големият собственик на земеделски земи в България;

  • Адванс Инвест навърши 2 години и отново е на първо място по привлечени активи сред взаимните фондове;