История

2005

  • Адванс Терафонд започва своята дейност. Дружеството е със специална инвестиционна цел и инвестира набраните средства в земя;

  • Карол Капитал Мениджмънт е учредител и член на управителния съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Компанията участва активно в дейността на асоциацията, насочена към усъвършенстване на законодателната рамка и популяризиране на индустрията по управление на пари и налагането на фондовете като масов продукт сред населението;

  • Адванс Инвест продаде своята 10 млн. акция и за 2005 г. е инвестиционното дружество с най-висока доходност: 32,6%;