История

  • Инвестиционен посредник Карол е на първо място по брой сделки на БФБ за 12-та поредна година или 24% от всички сделки на борсата.

  • Карол Капитал Мениджмънт привлече за годината над 100 млн. лв. под управление както в своите фондове, така и в тези на Schroders.

  • Карол Стандарт е с 36% ръст на годишния премиен приход и с 68 офиса в страната.

  • Адванс Терафонд раздаде рекорден дивидент от 0.444 лв./акция.

  • Групата Карол със седем нови сайта, фокусирани към повишаването на финансовата култура на българина и удоволетворяването на нуждите на модерните интернет потребители.

  • Образование: Корпоративен Университет Карол с над 1000 души на обучения в семинари, лекции, уебинари. Карол Семестър, познат до 2012 като стажантската програма на Карол, за четвърта поредна година добави млади кадри към екипа ни. Предоставена годишна стипендия за докторант.