Стажантската програма на Карол през годините

Карол семестър "Обучение в практиката" (позната до сега като стажантска програма) е програма, която се отличава от стандартно предлаганите стажантски такива по своя идеен замисъл. Тя е насочена към предоставянето на практически ориентирано обучение в работна среда, което надгражда предлаганите в университета знания, предлага оптимален набор от възможности за практическо усвояване на знания и стимулира младите хора в тяхното кариерно развитие. Ние работим за успешния професионален старт на нашите възпитаници.

Нашите стажанти

Във финансова група Карол надграждаме своята програма Карол семестър "Обучение в практиката" с иновативни идеи всяка година! Прочетете мненията на нашите стажантите през годините!