Стажантска програма - 2012

На 2 юли 2012 година групата Карол посрещна своите стажанти: Антония Андонова (University of Coventry), Георги Шопов (University of Manchester), Живко Петров (Университет за национално и световно стопанство), Момчил Луканов (Университет за национално и световно стопанство). В продължение на един месец те бяха обучавани от специалистите на компанията в тънкостите на маркетинга и продажбата на финансови услуги, управлението на пари, инвестирането на финансовите пазар, проучването и презентирането на изследване. Всеки ден в приятните следобеди стажантите слушаха лекции по определени теми, отнасящи се до сферите на дейност на групата от компании. Всеки стажант получи индивидуална изследователска задача, която трябваше да се разработи в рамките на стажа и да бъде представена пред специалистите от компаниите. В изследователската си работа стажантите бяха подпомагани от персонални ментори.

Темите за изследователските проекти на стажантите бяха обвързани с:

  • Създаване на бизнес история;
  • Онлайн маркетинг, стратегии, инструменти, дистрибуционни канали;
  • Изграждане и развиване на инвестиционна култура;
  • Маркетингово проучване за потребителското поведение;