Карол семестър 2017

Финансов и инвестиционен анализ. Това беше темата на Карол семестър 2017, проведен от 1 до 31 юли. В програмата бяха включени традиционните акценти:

  • Подходи за инвестиране на капиталовите пазари
  • Инвестиции на БФБ-София
  • FOREX и CFDs
  • Практически знания и умения за управление на портфейл
  • Колективни схеми на инвестиране и развитие на фондовата индустрия
  • Анализ на финансови отчети
  • Оценка на акции и компании
  • Инвестиционно банкиранe
  • Меки умения и кариерно ориентиране.

За поредна година имаше силно изразен интерес към стажантската програма на Карол от българи, учещи в чужбина, които в мотивацията си подчертават престижа и популярността на Карол семестър зад граница. За първи път след подбора бяха избрани само студенти от чужди университети. Единственото изключение беше студент от СУ, завършил преди това архитектура в чужбина. От седемте участника четирима бяха от Обединеното кралство, един от Германия, един от Холандия и един от СУ, след обучение в Австрия.

Към партньорите от Bulgarian City Club в Лондон, Българска фондова борса – София, ПОК Доверие и NN, през 2017 се присъедини и Thomson Reuters. Информационният гигант предостави студентски акаунти за участниците в Карол семестър, което им осигури достъп до глобална информация и финансови анализи.

Участниците

Ангел Атанасов, Cardiff University, UK, Banking and Finance

Виктор Минчев, Lancaster University, Economics and Finance (Industry)

Венко Кисов, Coventry University, UK, Financial Economics

Георги Комитов, University College London (UCL), UK, Economics

Лъчезар Харалампиев, University of Maastricht, Netherlands, Master of Finance

Никола Здравков, University of Mannheim, Germany, Business administration

Николай Шилдеров, СУ Св. Климент Охридски, Икономика и финанси. Преди това Архитектура в УАСГ, École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg и Technische Universität Wien.

Лекторите

Лекторите в Карол семестър са изпълнителни директори от компаниите в групата, портфейлни мениджъри, инвестиционни банкери и водещи експерти.

Гост-лекторите в Карол семестър 2017:

Хенриета Тодорова, Sales Manager CEE, Thomson Reuters

Ирина Димитрова, CFO  LAUNCHub

Eкатерина Атанасов, CFA, Investment Manager, Neumann Capital Management, LLC

Иво Захариев, главен финансов директор, ПОК „Доверие”

Яна Станева, PhD Student at University of Cologne, Germany; Mathematics Tutor, University of Glasgow

Д-р Леа Давчева, основател и директор на АХА моменти, Център за междукултурност, Фокус към решения и Гостоприемно лидерство

Цветомир Илиев, началник отдел "Управление на инвестициите" в NN

Георги Български, член на съвета на директорите и Директор "Търговия, емитенти и членство", БФБ-София

Михаил Стефанов, създател на  Make them…, академия за презентации

Станли Гьошев, Derivatives Lecturer at Exeter Business School Xfi Centre for Finance & Investments; Member of Institute of Directors

Вижте повече за Карол семестър:

2016

2015

2014

2013