Карол семестър 2015 - Професия Финансов анализатор

Интересна и силна програма в Карол семестър 2015 доведе интересни и силни участници. Както всяка година, надградихме и развихме проекта с нови теми, партньори и лектори, удвоихме съдържанието на кариерното консултиране, а това го направи още  по-желан и търсен като програма за обучение и стаж за студенти у нас и в различни точки на света.

Най-много кандидати, обичайно, имаше от УНСС, но в надпреварата се включиха студенти от водещи български университети - Американския университет, Софийския университет, Пловдивския университет, ВУЗФ, НБУ и Икономическия университет във Варна. Тази година имаше и по-голям брой кандидати, завършили или учещи в университети в чужбина - Regents University London, Baruch College, Zicklin School of Business, New York, Babson College, Massachusetts USA, CTU Prague - VUT Brno, Czech Republic, University of Bordeaux-Montesquieu IV, Bordeaux,France, University of Birmingham, United Kingdom, The University of Aberdeen, United Kingdom, Ghent University, Belgium.

Участниците

След силната конкурентна надпревара, в която шестима студенти се бореха за едно място, журито на Карол реши да увеличи броя на участниците и да даде възможност на повече студенти да се обучават в корпоративния семестър. Така в програмата вместо шест, участие взеха 11 студенти. Към тях се присъединиха двама стажанти по съвместния ни проект с БФБ-София.

 

Антон Ирибозов - УНСС, бакалавър, Счетоводство и контрол

Георги Райков - УНСС, бакалавър, Международни икономически отношения

Денис Георгиев - УНСС, бакалавър,  Финанси

Димитриос Лититарис – УАСГ, магистър Конструктивно инженерство

Илиан Бонев - University of Birmingham, бакалавър, Международен бизнес

Илия Доков - СУ, Стопанско управление, Бакалавърска степен

Кристиян Велков - УНСС, бакалавър,  Финанси

Радослав Котев - University of Aberdeen, бакалавър, Финанси и икономика

Станислава Димова - УНСС, бакалавър, Индустриален бизнес

Стойко Запрянов – ПУ, Финанси, бакалавърска степен

Христина Бисеринска – УНСС, бакалавър,  Финанси

От съвместната програма Стаж „Капиталови пазари” на Българска фондова борса - София АД, Карол, Елана и ПФБК:

Надежда Гешева – Американски университет в България, Икономика и математика, бакалавърска степен

Биляр Бехайдинов - Университет Мармара, Истанбул, Капиталови и фондови пазари, бакалавърска степен

 

 

Програмата

Основен акцент в програмата на Карол семестър бяха  темите, свързани с финансовия анализ на публични и непублични компании. Всеки от студентите имаше индивидуален проект за оценка на публична компания по метода на дисконтираните парични потоци и метода на сравнение с компании-аналози, а ментори бяха водещи анализатори и портфолио мениджъри от компаниите на Карол, работещи в областта на финансовия анализ и инвестиционното банкиране. Освен чисто теоретичната подготовка, участниците имаха възможност да решават казуси за инвестиране на международните капиталови и валутни пазари, а груповите проекти затвърдиха наученото с практическа задача за оценка на непублична компания.

Как работи българският капиталов пазар, как се търгува с акции у нас, кои са пазарните участници – това научиха първо на теория с лекция в Карол, а след това и на самата борса. Студентите имаха цял ден на БФБ-София, където се запознаха и със платформата за търговия Xetra.

Отново като институционални инвеститори, партньорите ни от ПОК Доверие и NN, срещнаха участниците в Карол семестър със свои водещи анализатори и инвестиционни мениджъри.

Сериозно надграждане през 2015 година имаше модулът за кариерно ориентиране. Освен станалото вече традиционно обучение за конкретните професии и сертификати във финансовата сфера, бяха включени интересни срещи и дискусии – с професионалисти, основно финансови анализатори от чужбина.

Като  послание за учене през целия живот, на финала гостува най-интелигентната жена в света - Даниела Симидчиева.

Лекторите

Лекторите на Карол - изпълнителни директори от компаниите в групата, портфейлни мениджъри, инвестиционни банкери и водещи експерти.

Гост-лекторите:

Емил Петров, управляващ директор в Nomura International Plc, Лондон

Илиан Димитров, CAIA, Vice President, Investments в Barclays Bank, Лондон, Bulgarian City Club

Екатерина Лукова, инвестиционен мениджър, Хюстън, САЩ

Калин Ранов, старши риск мениджър в Fixed Income Clearing Corporation (FICC), САЩ

Кристиян Димов, Студент в Strathclyd University, Великобритания

Борис Спиров, Инвестиционен анализатор в  E.ON, Дюселдорф, Германия

Пламен Иванов, Associate at Financial Services Authority, Великобритания, от EBRD

 

Вижте повече за Карол семестър

2014 година

2013 година