Карол семестър 2013 - Инвестиционен и финансов анализ

Карол семестър, като продължение на стажантската програма Обучение в практиката, беше структуриран по аналогичен начин с лекционна част, работни срещи и индивидуална работа по проекти с ментори. Тази година темата беше Професия Финансов консултант и подборът на студентите за участие в програмата беше направен чрез Център за оценка. Програмата успешно преминаха шест студента: Анелия Сеферинкина, Елиза Митрева, Михаил Димитров, Петър Рашков, Руслан Илиев и Станислав Кацарски.

За първи път имахме гост-ментор в програмата - директорът Дългосрочно застраховане в UNIQA Life Insurance Plc Росица Велинова.

Освен лекторите от компаниите на Карол, като наши гост-лектори се включиха утвърдени имена у нас и в чужбина, професионалисти, които представиха интересни теми и идеи: Бисер Манолов, Financial Consulting Group, Георги Стоев от Европейския инвестиционен фонд, който дойде от Люксембург  за своята лекция, Волен Вашев, асистент преподавател в образователната програма по икономическо развитие и конкурентоспособност, организирана от "Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност" (известните "Харвардски курсове" в СУ „Св. Климент Охридски), Таня Тодорова, която пристигна от Германия за участие в Карол семестър, Теодор Дяков, PhD кандидат по финанси в Rotterdam School of Management се включи виртуално от Ротердам.

В програмата бяха включени продажбени и презентационни умения, както и теми, които могат да ориентират професионално студентите – програми и сертификационни курсове.

Работните срещи освен със специалисти от компаниите на Карол бяха с екипа на UNIQA, специалисти от ПОК Доверие, мениджъри от ЗОФ Медико-21 и…Гигинския манастир.

Студентите защитиха отлично своите проекти и получиха сертификати от Корпоративен Университет Карол. Вижте техните оценки и препоръки за програмата Карол семестър!


Студентите от първия випуск 2013 на Корпоративен университет Карол


Анелия Сеферинкина

Анелия Сеферинкина завърши по време на Карол семестър бакалаварската си степен в УНСС, специалност Бизнес администрация. Нейната цел е CFA. Интересува се от капиталови пазари, FOREX, финанси  банки, мениджмънт, психология и личностно развитие. Докосвала е пазара с помощта на Meta Trader 4. Участва в първото междууниверситетско състезание по инвестиране и заема второ място. Взема решения с помощта на мисловни карти, за да анализира цялата информация преди да предприеме конкретна стъпка.

Индивидуален проект: Как се предлагат финансови консултации в региона и Европа


Елиза Митрева

Елиза Митрева също завърши бакалавърската си степен в УНСС по време на Карол семестър. Нейната специалност е МИО, но интересите й не се ограничават с това. Член е на младежката секция към WiN-България, сдружение „Жените в ядрената индустрия. Предишен стаж в маркетинговия отдел на АЕЦ Козлодуй открива пред нея нови теми за енергетиката и околната среда. Карол семестър я позиционира в една напълно незозната за нея сфера – животозастраховането, където тя се ориентира отлично не без помоща на партньорите от ЗК Уника и ЗК Уника Живот.

Индивидуален проект: Как продават животозастрахователни продукти в Източна и Централна Европа 


Петър Рашков

Петър Рашков е завършил образованието си изцяло в чужбина. Първоначално Американско международно училище на Кувейт, след това последователно University  of Portsmouth – бакалавър по международни финанси и търговия, University of Exeter, Великобритания, Магистър по финанси и инвестиции. Последната му диплома е от Chartered Institute for Securities & Investment  и е член на CISI, Великобритания. Управлява собствени портфейли и има опит с различни платформи. Навлиза на българския капиталов пазар с няколко месечен стаж на БФБ.

Индивидуален проект: Инвестиционна стратегия, която консистентно побеждава пазара – мит или реалност?


Руслан Илиев

Руслан Илиев завърши по време на Карол семестър бакалавърската си степен по Финанси в УНСС. През есента започва магистърска програма Investment Management в Coventry University. От няколко години търгува на FOREX пазара с Meta Trader 4. От началото на 2013 година има Сертификат за брокер на ценни книжа, но познава българския капиталов пазар и от другата страна чрез стажа си на БФБ. Активен участник в програмите „Мениджър за един ден” с амбицията да управлява сериозно и дългосрочно. Какво? Той си знае. Има идея и цел.

Индивидуален проект: Cross-selling на финансови продукти в Централна и Източна Европа


Станислав Кацарски

Станислав Кацарски учи Бизнес икономика в УНСС и право в НБУ. Пълноправен член на AIESEC, където с ентусиазъм работи по различни проекти. Лидерските му качества се проявяват още в Българския детски парламент Бургас, където оглявява различни проекти. И така продължава до днес. Участва в литературни конференции, философски научен форум, шампион е от състезанието по Римско частно право на НБУ. Има трудов опит като редактор и автор в Live Media, където пише на бизнес теми. Към тези активности добавя и кратък опит като асистент адвокат.

Индивидуален проект: Как новите технологии променят модела на предлагане на брокерски услуги в Източна и Централна Европа