Стажантска програма - 2011

На 4 юли 2011 гoдина групата Карол посрещна своите стажанти: Християн Карастоянов (University of Manchester), Иван Димов (University of Bradford), Йордан Калоянчев (Университет за национално и световно стопанство), Илияна Танчева (СУ "Св. Климент Охридски"), Христо Панов (Университет за национално и световно стопанство), Янко Долапчиев (Университет за национално и световно стопанство). В продължение на един месец те бяха обучавани от специалистите на компанията в тънкостите макроикономическия анализ, реализирането на финансиране, осъществяването на сделки, инвестиоционните стратегии, финансовите пазари. Всеки ден стажантите слушаха лекции по определени теми отнасящи се до сферите на дейност на компанията. Всеки стажант получи индивидуална изследователска задача, която трябваше да се разработи в рамките на стажа и да бъде представена пред специалистите на компанията. В изследователската си работа стажантите бяха подпомагани от персонални ментори.

Темите за изследователските проекти на стажантите бяха в тематиката на:

  • Инвестициите в злато;
  • Инвестиционната стратегия на управляващите дружества с фокус Източна Европа;
  • Финансирането на проекти за енергийна ефективност;
  • Земеделието в Европа;
  • Фондовите пазари в Централна Азия;
  • Енергийната ефективност – тенденции и потенциал за развитие в България;
  • Енергийният сектор с потенциал за развитие в световен мащаб;