Стажантска програма - 2010

На 5 юли 2010 година група Карол посрещна своите стажанти: Мария Христова (СУ „Св. Климент Охридски), Иво Мишайков (НБУ), Илиян Паскалев (ВСУ), Стоян Петров (УНСС), Атанас Кюркчиев (УНСС), Станислав Стратиев (Стопанска академия „Д. Ценов”, Свищов). В продължение на един месец те бяха обучавани от специалистите на компанията в тънкостите на управлението на пари, инвестиционния процес, финансовите пазари. Всеки ден от 14.00 до 16.00 часа стажантите слушаха лекции по определени теми, отнасящи се до сферата на дейност на компаниите. Освен това всеки стажант получи индивидуална изследователска задача, която трябваше да се разработи в рамките на стажа и да бъде представена пред специалистите на компаниита. В изследователската си работа стажантите бяха подпомагани от персонални ментори. Те получиха и индивидуални задания за съставянето на инвестиционни портфейли, които трябваше да защитят пред мениджърите на компаниите. Веднъж седмично се провеждаха и тематични дискусии.

Темите за изследователските проекти на стажантите бяха:

  • Тенденции в развитието на ETF индустрията в световен мащаб, сравнения с развитието на индустрията на взаимните фондове. Анализ на предлаганите от асет мениджърите продукти върху пазарите от Централна и Източна Европа;
  • Анализ на макроикономическата среда и на капиталовите пазари на страните от Централна Азия, фокус върху Казахстан и Грузия;
  • Частно банкиране – опита на швейцарските банки и възможности за приложение на техния опит в България;
  • Формиране и развитие на пазарите на финансови деривати – опитът на Централна и Източна Европа;
  • Подходи и варианти за развитие на M&A (Mergers and Acquisition) в България;
  • Енергийната ефективност – тенденции и потенциал за развитие в България;