Радослав Манолов

Изпълнителен директор
Адванс Терафонд

Радослав Манолов е изпълнителен директор на Адванс Терафонд АДСИЦ. От началото на 2005 година ръководи проекта по създаването на Адванс Терафонд и впоследствие става негов изпълнителен директор. Радослав е отговорен за прилагането на инвестиционната стратегия, както и за ежедневното управление на дружеството. В екипа на финансова група Карол е от 2001 година като консултант по проекти и работи основно в областта на финансовия мениджмънт за ключови клиенти.

Преди да се присъедини към групата, Радослав Манолов работи в продължение на 6 години като брокер на Българската фондова борса.

Радослав Манолов има магистърска степен по маркетинг и мениджмънт от Университета за национално и световно стопанство – София. Автор е на множество статии по теми, свързани с развитието на пазара на земя и перспективите пред дружествата със специална инвестиционна цел.