Даниел Ганев, MBA

Изпълнителен директор
Карол Капитал Мениджмънт

Даниел Ганев е изпълнителен директор на Карол Капитал Мениджмънт и като такъв ръководи административните функции на фирмата, стратегическото и продуктово развитие, и участва в инвестиционните съвети. Той отговаря за стратегическите партньорства на фирмата с международни институции като Schroders, UK, както и други европейски, американски и азиатски партньори.

През 2003 година Даниел Ганев оглавява проекта по създаване на първия български фонд в акции - ИД Адванс Инвест, а след старта му става негов портфейлен мениджър.  Преди този проект Даниел работи във финансова група Карол като финансов анализатор.

Преди да се присъедини към фирмата, Даниел Ганев получава професионален трейнинг в Merrill Lynch, SG Cowen New York и Sony Electronics.  Даниел притежава бакалавърска диплома по бизнес администрация от William Paterson University - USA и MBA от University of Cambridge - UK, както и лиценз за инвестиционен консултант от Комисията за Финансов Надзор.  Член е на Съвета на директорите на Българската Асоциация на Управляващите Дружества (БАУД), където ръководи Комитета по Международно Сътрудничество.  Даниел Ганев има множество публикации и интервюта в медиите, както и участия в срещи и семинари във финансовите центрове на Европа, САЩ и Азия.