Бистра Коцева

Зам. председател на СД на ККМ
Ръководител
Връзки с клиенти

Бистра Коцева е Ръководител на отдел Връзки с клиенти във финансова група Карол и управлява процеса по развитие на взаимоотношенията и комуникацията с клиентите на групата. В нейния ресор са и всички презентации на компанията, обслужването на институционални, корпоративни и частни клиенти.

Бистра Коцева е един от първите служители на финансова група Карол, където започва работа през 1997 година в отдел „Валутни операции”, а по-късно заема позицията счетоводител на инвестиционния посредник.

Бистра Коцева има магистърска степен по счетоводство и контрол от Университета за Национално и Световно Стопанство – София.