Условия за участие в Конкурс за докторантска стипендия на Карол

Финансова група Карол обявява всяка година конкурс за докторантска стипендия в размер на 8,000 лв.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Да са български граждани;
 • В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН;

 

Проектът, по който работят да е в областта на:

 • икономика;
 • финанси;
 • международни икономически отношения;
 • физика;
 • химия;
 • математика;
 • инженерни дисциплини;
 • аграрни науки.

 

 Документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография, в която да се акцентира на научната активност на кандидата - публикувани статии, участие в научни конференции и семинари, подготвени и изнесени научни реферати и други;
 • Копие на заповедта за зачисляване в докторантура.
 • Резюме на изследователския проект в обем до 5 страници;
 • Копие на публикация на български или английски език по темата на дисертацията, ако има такава.

 

Процедура и срокове:

 • Документите се подават на education@karoll.bg;
 • Първият етап на конкурса е по документи.
 • С одобрените кандидати се провежда интервю;
 • Финалистите представят проектите си пред жури в началото на декември.
 • Период на получаване на стипендията: януари  – октомври, включително, 800 лв. месечно.

 

За промени в тематичните области, конкретни срокове и други новини, следете на страницата ни и в групите ни в социалните мрежи.