Структура

Финансова къща Карол


Създадена през 1993 година, финансова къща Карол притежава лиценз за извършване на сделки в България и чужбина, както и лиценз за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в брой и по безкасов начин.