Структура

Инвестиционен посредник Карол


Електронен адрес на инвестиционен посредник Карол

Основан през 1997 година, инвестиционен посредник Карол предоставя брокерски услуги на българския и международните финансови пазари. Тринадесет години подред инвестиционен посредник Карол е сключва най-голям брой сделки на БФБ. Чрез партньорствата си със световно известните Интерактив Брокърс и Си Ем Си Маркетс, посредникът дава възможност на клиентите си да печелят от търговия на всички финансови пазари по света с всички видове финансови инструменти.

Дейностите на инвестиционен посредник Карол включват и инвестиционно банкиране. Дългогодишният опит и активното участие на посредника в развитието на капиталовия пазар в България свидетелстват за високия професионализъм и доказани резултати при набирането на финансов ресурс и консултациите по сливания и преобразувания на компании. Ние осигуряваме подходящи решения за финансиране и управление на риска.