Ангел Рабаджийски

Изпълнителен директор
Инвестиционен посредник Карол

Ангел Рабаджийски е изпълнителен директор на инвестиционен посредник Карол. От началото на 2006-та година отговаря за ежедневното управление на фирмата, както и за големи борсови сделки и ключови корпоративни клиенти. Познанията на Ангел за фондовия пазар го правят ценен участник в няколко инвестиционни съвета на финансова група Карол. Под ръководството му инвестиционният посредник получава наградата на БФБ за инвестиционен посредник с най-много сделки на БФБ всяка година от 2003 насам.

Ангел е в екипа на финансовата група от 2002-ра година като тогава заема позицията мениджър клонова мрежа и полага сериозни усилия за изграждането и развитието на офисите на компанията в страната.

Ангел Рабаджийски има бакалавърска степен по счетоводство и магистърска по финанси от Университета за национално и световно стопанство - София, както и MBA по General Management от The University of Sheffield. Получава лиценз за брокер от Комисията по финансов надзор през 2004-та година. Член е на Съвета на директорите на Централен Депозитар АД и участва в управителния съвет на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. Автор е на множество статии и интервюта и активно участва в процесите за развитие на капиталовия пазар в България.