Мениджмънт

 

Изпълнителен директор
Инвестиционен посредник Карол

 

Зам. председател на СД на ККМ
Ръководител
отдел Връзки с клиенти

 

Изпълнителен директор
Карол Капитал Мениджмънт

 

Изпълнителен директор
Адванс Терафонд

 

Ръководител на Отдел "Анализи" в Карол Капитал Мениджмънт
Портфейлен мениджър