Вътрешни обучения

За разлика от епизодичните вътрешнофирмени обучения, корпоративният университет Карол  интегрира курсове, семинари, уебинари и събития, които са с фокус върху:

  • Професионално развитие, знания и умения, свързани с конкретната позиция на всеки един в екипа;

  • Личностно развитие - познания, меки умения, качества, добри практики, които са необходими в дългосрочен план за изпълнение на корпоративната стратегия.

Корпоративните университети се появяват към края на 80-те години на миналия век с идеята да бъдат надхвърлени резултатите на традиционните отдели за обучение в компаниите. Хората са основното конкурентно предимство, а те от своя страна са уникален капитал със своите знания и умения, които могат да бъдат превърнати в богатство, което ще добавя стойност за бизнеса. Тази логика създава концепцията на корпоративните университети, а  първи подобни структури създават големи американски компании, които работят на глобалните пазари.