Leadership and the Art of Struggle

"Greetings to my friends at Karoll Financial Group,

This is the big day – the beginning of my online launch celebration for my new book, Leadership and the Art of Struggle. I believe that each of us has the potential to be great leaders. I wish you well on your leadership journey, and hope that it will bring you success and joy.

Warm Regards,
Steven Snyder
Author of Leadership and the Art of Struggle"

За автора:

Стивън Снайдер, PhD,  е основател и управляващ директор вече 9 години на Snyder Leadership Group, компания за организационно консултиране. Иноватор в лидерството, със своята книга той развива една нова концепция, базирана на дългогодишен опит в преподаването, консултирането, изследването и интервюирането на ключови лидери в големи компании. Той има своята заслуга за изграждането на Бил Гейтс като  лидер, когото тласка към изграждане на свой стил в ранните му години като CEO.

Бил е преподавател в Opus College of Business на University of St. Thomas, в Минесота , САЩ и в Carlson School of Management, преподавател по бизнес етика в MBA курса на Carlson School of Management. Самият той е завършил University of Minnesota, където е придобил степен PhD, Harvard Business School - MBA, General Management и математика в Drexel University.

За книгата:

Опитът е най-добрият учител и това се отнася както за личния, така и за чисто професионалния път на всеки от нас. Не по-малко важно е за развитието на лидерите – те израстват в трудни и предизвикателни ситуации. „Лидерството често е борба. Все още светските табута предпазват лидерите от честното открито говорене за техните битки поради страх да не бъдат възприети като неефективни и неадекватни.” Изследването на Стивън Снайдер поставя този процес в концептуална рамка на лидерството в условия на риск и неблагополучия. Отричането им и създаването на фалшивата представа неуспехите да се възприемат като белег на слабост води до провал на самите лидери и техните организации. С непризнаването на слабостите и дефицитите, лидерите правят едно и също отново и отново, и повтарят същите грешки, които не им позволяват да разгърнат потенциала си. С противопоставянето на това поведение, авторът смята, че лидерите трябва да се обърнат към вътрешното си дълбоко себеусещане.  

Снайдер предлага свежа алтернатива – битките разбрани и прегърнати като възможност за пълно разгръщане на собствения потенциал като лидер. Затова лидерството трябва да се разглежда с напълно различен фокус, който приема, че лидерският потенциал се разгръща с изкуството на бедите.

Всяка глава съдържа предизвикателни въпроси, които изискват нашите собствени отговори и разбиране, а практическите упражнения ни помагат в себеоткриването и в разчупването на старите навици и лимитрания модел на позитивното лидерство.

Можете да разлистите книгата тук:

http://www.amazon.com/Leadership-Art-Struggle-Challenge-Adversity/dp/1609946448