Корпоративно управление – реалност и перспективи в условията на интегриране на българските фирми в структурите на Единния вътрешен европейски пазар

Издателски комплекс УНСС , научно изследване под ръководството на проф. д.ик.н. Бистра Боева

"Може да ви е интересно!"

Проф. д. ик. н. Бистра Боева

За автора:

Проф. д.ик.н. Бистра Боева е признат капацитет в областта на корпоративното управление. Бивш член на Комисията по ценните книжа. Дългогодишен преподавател в УНСС, Катедра "МИО и бизнес", Факултет "Международна икономика и политика". Ръководител катедра "МИО и бизнес" до октомври 2009 г. Работила е като консултант на Световната банка и Американската агенция за международно развитие по въпросите на корпоративното управление. Играе водеща роля при създаването на Националния кодекс за корпоративно управление като съпредседател на работната група по проекта. Зам.-председател на УС и Ръководител "Корпоративни връзки" на “Калиман - РТ”. Автор и съавтор на десетки книги за управление и маркетинг. Член е на Ротари клуб София. Носител е на отличието Пол Харис. Изнасяла е лекции във Великобритания, САЩ, Холандия и Южна Африка.

За книгата:

Изданието е научно изследване, в което са представени резултати от проект, ръководен от проф. Боева. Темите са структурирани в 5 глави и се фокусират върху развитието на корпоративното управление в българските фирми в условията на присъединяване към Европейския съюз, влиянието на корпоративното управление върху позициите на българските фирми на международните пазари и как това управление се отразява на конкурентноспособността на всеки един стопански субект и на страната. Авторският колектив представя нови теоретични виждания и оценка на практиките.