История на българския капиталов пазар т.1 (1862-1948 г.)

С автограф:

 

„Пожелавам много успехи на капиталовия пазар за колегите от Карол”

02.08.2015

Боян Иванчев

За книгата:

Книгата „История на българския капиталов пазар т.1(1862-1948 г.)” е единственото научно изследване, което пресъздава и анализира капиталовия пазар през този исторически период. В основата му е трудът на автора, с който през 2001 г получава докторска степен от Warsaw School of Economics. В книгата са използвани много архивни документи, литература и законодателни актове от България, Германия, Австрия, Италия. Четирите принципа на борсовия пазар са изведени от първата книга за борсова търговия и борсови спекулации - Confusion of Confusions на Йосиф де ла Вега, написана в Антверпен през 1688 г. За отправна точка изследването приема създаването на първото акционерно дружество в България –  "Българско търговско парапловно дружество: Провидение". С академичен език и стил, авторът проследява началото и развитието на борсово законодателство у нас, прави сравнителен анализ с европейското и подчертава модерността и качеството на българските норми през конкретния период. Проследява възникването на търговските камари и тяхното значение за създаването на Софийска фондова борса. Читателите ще научат какво и как се е търгувало на нашата борса в Царство България. Втората част на книгата година по година разглежда дейността на Софийска фондова борса от 1914 до окончателното й затваряне през 1947 г. в контекста на политико-историческите събития и съответната правна рамка.


За автора:

Д-р Боян Иванчев е преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) по поведенчески финанси. Член е на Международната асоциация на политическите консултанти. Член на СД на „Адванс Екуити Холдинг” АД и съосновател на българския клон на глобалния американски тинк танк Millennium Project.. Професионалният си опит започва през 1993 г. като брокер на фондовата борса. Има над петнадесет години опит като банков дилър и портфолио мениджър. В периода 2005-2009 г. е икономически съветник на заместник министър-председателя Ивайло Калфин. Завършва средно образование в Чехословакия, а висше образование и докторска степен придобива във Warsaw School of Economics. Специализира в Harvard Kennedy Scholl of Government, Academy for Macroeconomic Research-Beijing, ENA-Paris. Бил е основен участник в инвестиционния форум R.I.S.E. Dayton-USA и на световния конгрес на IAPC Washington-USA. Публикува материали в областта на финансовите пазари, макроикономиката и поведенческите финанси. Владее пет чужди езика. Автор е на първата българска книга за поведенчески финанси „Всеки може да инвестира успешно ако избегне илюзиите и ирационалното поведение" и на теорията за Postmoney, която представя на световния конгрес на футуристите в Сан Франсиско, САЩ през юли 2015 г.