Инвестиции

"На библиотеката на Карол с пожелания за много успехи!"

Стефан Петранов

За автора:

Доц. д-р Стефан Петранов е председател на Националната комисия по корпоративно управление, (под егидата на КФН и БФБ-София), чиито член е от основаването й досега. Има богат практически опит в областта на инвестициите и корпоративното управление. Той е Председател на Съвета на Директорите на Златен лев Капитал. Доктор е по икономика, доцент в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", където преподава от дълги години икономически дисциплини като макроикономика, микроикономика, теория и управление на инвестициите. Преподавал е в програми на различни университети. Основател е на Института на дипломираните финансови консултанти.

Член е на Консултативния съвет на БНБ, бил е и два мандата Председател на Българската макроикономическа асоциация.

За книгата:

Когато за теорията пише и говори човек със сериозен практически опит, резултатът е полезно знание, добре поднесено и добре структурирано. Точно това може да бъде намерено в 500 страничната книга, която е подходяща не само за студенти и хора, които професионално се занимават с инвестиции, но за широк кръг читатели. Представянето и използването на моделния апарат на теорията при излагането на съвременните инвестиционни концепции и управлението на портфейл от финансови инструменти е сведено до необходимия минимум, за да бъде поднесено напълно разбираемо. Определено предимство е фактът, че авторът познава развитието на българския капиталов пазар от самото му възникване и участва в развитието му и привеждането му в съответствие с всички европейски директиви. Този български нюанс позволява на читателите да разберат универсалната основа на инвестициите, но и да се ориентират в практиката на българския пазар и инструментите, които имат най-голямо значение за местните инвеститори.

Книгата съдържа 15 глави, приложения и терминологичен речник.