Г-Н МЕЧО ИСКА ДА БЪДЕ ОБИЧАН:и други приказки как да направим промяната по-лесна за децата и техните родители”

За библиотеката на Карол от запалена радетелка на Фокус към решения.

Леа 23.05.2017

Леа Давчева, преводач

За книгата:

„Г-н Мечо иска да бъде обичан и и други приказки как да направим промяната по-лесна за децата и техните родители” изглежда като детска книжка и съдържа няколко интересни поучителни истории - приказки. Всъщност, това са няколко прости стратегии за промяна разказани от д-р Терни. Към всяка от приказките има бележки за разясняване на смисъла; въпроси, които водят към промяна; цитати, които хващат основната идея на приказката; предложения, които насочват към други четива за ключови понятия от приказката. Как може да се мисли за проблемите по различен начин показват главните герои – г-жа Слончева и г-н Маймунски.

Много от стратегиите, представени в книгата се основават на Фокусираната към решения практика. Инструментите на тази философия не са готови рецепти за промяна. Те по-скоро се използват в разговорите за постигане на по-добри резултати.

За автора:

Д-р Паоло Терни е член на Международната коуч федерация, професионален сертифициран коуч и организационен консултант, който използва Фокусирания към решения подход. Роден е в Италия, в момента живее и работи в Северна Калифорния. Създател е на BriefCoachingSolutions. Има над 20 години опит и над 30 години прилагане на философията. Работил е за различни консултантски фирми в Европа и САЩ, за да подкрепя ключовите лидери, вземащи решения, като част от програмите за развитие на организацията или за развитие на хората.

За преводача:

Д-р Леа Давчева е доктор на педагогическите науки, основател и директор на АХА моменти – Център за междукултурност, Фокус върху решения и Гостоприемно лидерство. Тя е обучителка и коуч с международна практика, изследователка и съавторка на книги, статии и учебни материали. Ръководила е разнообразни междукултурни проекти – в страната и извън границите на България. Има множество публикации на тази тема. Членува в СИЕТАР (Сдружение за междукултурно образование, обучения и изследвания), ИАЛИК (Международна асоциация за езици и междукултурна комуникация) и Международната коуч федерация.