Десетте принципа на медика и мениджъра

"Към екипа на Карол: Мечтайте за успех и ще го постигнете.Успехът не е най-важното. Той е единственото!

Ваш Цекомир Воденичаров"

За автора:

Проф. д-р Цекомир Воденичаров е създател и първи декан на Факултет по обществено здраве при Медицински университет – София. От 1997 г. насам проф. Ц. Воденичаров е изпълнителен директор на създадения от него първи лицензиран доброволен здравно осигурителен фонд „ЗОФ Медико-21”. Той разработва „Социално-либералния модел” на системата на здравеопазване в България. Автор е на повече от 300 публикации и 12 монографии. Национален консултант по обществено здраве и здравен мениджмънт. Избран е за зам. председател на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ). Член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт; БЛС; Съюз на учените в България; Дружество по История на медицината; Форум по обществено здраве за Югоизточна Европа; Световна федерация по медицинско образование. Член-кореспондент е на Европейската академия на науките и изкуствата – Париж. Бил е председател на Експертния съвет по здравна политика и мениджмънт към Министъра на здравеопазването. Носител на наградите: „Златен Хипократ” (1972), „Златно сърце” (2001), „Златна Панацея” (2004), Aesculapius (2009) на МУ-София, „Здравен политик и мениджър на годината” (2008), Doctor Honoris Causa на МУ-Пловдив.

За книгата:

Десетте принципа на медика и мениджъра е представена като книга за пътищата към величието в областта на медицината и мениджмънта. За немедиците, за които определено книгата ще бъде и интересна , и любопитна,  това е философия, която ни въвежда в света на асоциативното и интегралното мислене.  Всеки един от принципите е разказан с истински истории от живота на автора, който е минал и през битието и на медика, и на мениджъра. Откритията му за успеха за представени ясно, интересно, добре структурирани, много лично и много практично. Може би защото авторът е убеден, че едно от условията да развиеш напълно потенциала си е да овладееш качеството простота. „Може би простотата съдържа в себе си всичко останало така, както дъждовната капка, която устремено се пръска на тротоара, съдържа в себе си последващата буря”. Затова и принципите са прости и истински – философия на живота и успеха. Как правят парите си преуспелите хора, коя е валутата на бъдещото, каква е целта на мъдростта? Отговорите, изглеждат очевидни и прости. Като отговорите на един обикновен мъдрец. „Какъвто съм и аз”, казва авторът.