18юни2014

Общо събрание на акционерите на Адванс Екуити Холдинг

На 18.06.2014 г. се проведе Общо Събрание на Акционерите на Адванс Екуити Холдинг. На него се избра нов състав на Съвета на Директорите, както следва:

  • Изпълнителен директор: Петър Балников
  • Председател на СД: Станислава Димова

Г-н Боян Иванов продължава да е член на СД, откакто е избран за такъв през 2010 г.

 

Налице са промени в управителните органи на дъщерни за Адванс Екути Холдинг АД дружества, както следва:

 

1.    Адванс Енерджи 1 ООД ( ЕИК 201501824)- Петър Юлиянов Балников замества Венцеслав Стоянов Петров, като управител на дружеството.
2.    Енерджи Ефект ЕАД (ЕИК 175052275)- Петър Юлиянов Балников и Петя Петкова Станишева заместват Венцеслав Стоянов Петров и Иван Христов Тишански, като членове на Съвета на Директорите на дружеството.
3.    СЕП България АД (ЕИК 131107204)- Емил Иванов Даутов и Петър Юлиянов Балников заместват Венцеслав Стоянов Петров и Борислав Витанов Петков, като членове на Съвета на Директорите. Досегашният член на СД Ваня Ганева е избрана за изпълнителен директор.
4.    Енерджи Инвест ЕАД - Петя Петкова Станишева и Петър Юлиянов Балников заместват Адванс Екуити Холдинг и Венцеслав Стоянов Петров, като членове на Съвета на Директорите. За напред дружеството ще се представлява от Христо Михайлов Вълев.
5.    Сеп Сървис - Емил Иванов Даутов и Петър Юлиянов Балников заместват Венцеслав Стоянов Петров и Йордан Ангелов Ангелов, като членове на Съвета на Директорите. Дружеството ще се представлява за напред от Изпълнителния директор Ваня Димитрова Ганева.
6.    ИнтерСол - Петър Юлиянов Балников замества Венцеслав Стоянов Петров, като член на Съвета на Директорите.

Назад към новините