19дек2022

Екзоскелет е отличеният проект от фондация Карол Знание

Наградата Предприемач в науката в размер на 30 000 лв. печели Петко Стоев, докторант в Института по информационни и комуникационни технологии при БАН. От 14 представени проекта, журито на конкурса избра да подкрепи неговата разработка за медицински екзоскелет. Той ще помага на хора, претърпели инсулт или други наранявания, които засягат горните крайници. Роботизираната ръка ще бъде базирана на принципа на телемедицината. Ще изпълнява рехабилитационните процеси автономно, след като бъдат зададени дистанционно управляващи параметри от медицинско лице.

Още за победителя и отличения проект Re4Lifeтук.

Назад към новините