29авг2022

От научна идея до инсталация в Иваняне

Благодарение на финансовата подкрепа от наградата Предприемач в науката на фондация Карол знание, една технология намира своята реализация.

Д-р Росен Иванов, главен асистент в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ спечели 30 000 лв. за проект на конструирана влажна зона, която пречиства вода и паралелно с това генерира енергия.

Преди година започна изграждането на пилотна инсталация в еднофамилна къща в Иваняне, а днес вече тя е достигнала до оптимален режим на работа, с добре развита растителност и микрофлора. Тези резултати провокират интерес и от страна на бизнеса.

Още за проекта и реализацията – на страницата на фондация Карол Знание тук.

Назад към новините