10дек2018

Атанас Димитров, Адванс Терафонд АДСИЦ е най-добрият директор за връзки с инвеститорите за 2018 г.

Най-добрите директори за връзки с инвеститорите за 2018 г. станаха известни по време на Церемонията по награждаване на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите, състояла се на 7 декември 2018 г. в Гранд Хотел София.

Другите победители по отделните категории на конкурса са:

КАТЕГОРИЯ „НАЙ-ДОБРА ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА“  – Даниела Пеева за електронната старница на Монбат АД;

КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ IR ИНИЦИАТИВИ» - Пелагия Виячева за инициативите на Софарма АД;

КАТЕГОРИЯ «НАЙ- ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ ЗА СТРАГЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РИСК» - Снежана Байчева, Корадо България АД;

КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ С ИНВЕСТИТОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА» - Антон Филипов, Централна кооперативна банка АД

Годишните награди по връзки с инвеститорите завършиха с връчване на сертификатите на първия в България IR Master Class 2018, в който взеха участие най-активните 25 директори за връзки с инвеститорите на български компании.

Назад към новините