29яну2018

Фондация Карол знание ще подкрепя българската наука

Създаването на Фондация Карол Знание обяви г-н Станимир Каролев, който е учредител и председател на Управителния съвет. Най-новата организация започва работа 25 години след старта на първата компания в групата на Карол. Фондацията има ясна мисия и цел – подкрепа на български научни проекти и талантливи млади учени.

Дейността си Фондация Карол Знание започна с връчването на годишна докторантска стипендия в размер на 8000 лв. Първият носител е Драгомира Стоянова, редовен докторант втора година в СУ „Св.Климент Охридски”, Биологически Факултет, Катедра „Обща и промишлена микробиология”, Лаборатория „Бионанотехнологии”. Темата на нейната научна работа е „Антимикробна активност на наноструктурни материали”. Има 11 публикации по темата, 9 участия в национални и международни конференции в областта на нанотехнологиите и четири награди, две от които финансови грантове за участие във форуми.

Драгомира Стоянова беше избрана с конкурс от журито на Карол, което през последните пет години отличава млади български учени със значим принос в своята област. Докторантската програма на Корпоративен университет Карол ще бъде продължена и надграждана от Фондация Карол Знание.

Досегашните носители на стипендията на финансова група Карол са от СУ Св. Климент Охридски, УАСГ, Технически университет – София и Медицински университет – София.

Назад към новините