28ное2017

Трима финалисти в конкурса за докторантската стипендия на Карол

Двама докторанти от СУ „Св. Климент Охридски” и един от ХТМУ са тазгодишните финалисти в конкурса за докторантска стипендия на Карол, определени в конкурентна надпревара. Кои са те?

Вера Семерджиева, редовен докторант в ХТМУ, Факултет по химично и системно инженерство, Катедра Биотехвология, с тема на изследователския проект „Конструиране на биогоривна клетка на основата на оксидоредуктази“.

Драгомира Стоянова, редовен докторант, Лаборатория „Бионанотехнологии”, Катедра „Обща и промишлена микробиология”, Биологически Факултет СУ „Св.Климент Охридски”, с тема „Антимикробна активност на наноструктурни материали”.

Калоян Генков, редовен докторант в СУ „Св. Климент Охридски”, Физически факултет, Катедра Физика на твърдото тяло и микроелектроника, с тема „Термична модификация на микро- и наноструктури за плазмонни приложения”.

Финалистите, изброени по азбучен ред, ще презентират своята работа на 6 декември и журито с гласуване ще определи носителят на докторантската стипендия на Карол за 2018г.

Стипендията е в размер на 8000 лв. и се получава на равни месечни вноски.

Досегашните носители на стипендията са от СУ Св. Климент Охридски, УАСГ, Технически университет – София и Медицински университет – София.

Назад към новините