22юни2017

Карол Капитал Мениджмънт с мандат за Източна Европа от Корейската Федерация на МСП (K-Biz)

Карол Капитал Мениджмънт получи мандат за предоставяне на инвестиционни съвети за региона на Източна Европа от Корейската Федерация на Малки & Средни Предприятия (K-Biz - Korea Federation of Small and Medium Business). Карол Капитал Мениджмънт ще работи съвместно с корейската Daishin Asset Management Ltd. и консорциума NH-Amundi Asset Management по управление на инвестиционния портфейл на един от най-големите корейски институционални инвеститори в частта за източно-европейски акции – на пазарите в Централна Европа, Русия, Турция и др. Стъпката, предприета от K-Biz е сериозна атестация за интереса на глобалните институционални инвеститори към потенциала на нашия регион, който в последните години се откроява като един от най-бързо растящите по линия на макроикономически показатели и корпоративни резултати.

K-Biz представяне:

Корейската Федерация на Малки & Средни Предприятия (K-Biz - Korea Federation of Small and Medium Business) е правителствена институция, която работи за подобряване на икономическото състояние и подкрепа за равните възможности за корейските малки и средни предприятия (МСП). K-Biz формулира предложения за правителствени политики, провежда проучвания и анализи на статистически данни за МСП, подкрепя маркетингa чрез участия в международни изложения, изпраща делегации на бизнеса в чужбина и предоставя информация за споразумения за свободна търговия. Федерация е основана през 1962г. и е със седалище в Сеул, Южна Корея. Към Федерацията функционира взаимоспомагателен фонд (Mutual Aid Fund) с активи от над $7 мрд. и 40-процентен ръст на година. През 2017г. фондът започва експанзия от Азия към глобалните пазари в региони като САЩ, Латинска Америка, Европа и нововъзникваща Европа, Близкия Изток, Африка и пр.  

www.kbiz.or.kr

Карол Капитал Мениджмънт представяне:

Карол Капитал Мениджмънт е лицензирано управляващо дружество, създадено през 2003г. с цел  обслужване на индивидуални, корпоративни и институционални клиенти, желаещи да се възползват от дългосрочния потенциал на капиталовите пазари. Компанията управлява редица фондове и стратегии за Източна Европа като: ДФ Адванс Източна Европа, ДФ Адванс Възможности в Нова Европа, ДФАдванс Инвест и др. От 2013г е представител за България и на глобалните фондове на водещата британската асет мениджмънт компания Schroder Investment Management с привлечени средства на местния пазар от близо 250 млн. лв.

www.karollcapital.bg

Назад към новините