Юрист капиталови пазари

Финансова група Карол е водеща небанкова група в България, предлагаща продукти и услуги в сферата на търговия на местни и глобални финансови пазари, управление на активи, застраховане и осигуряване, дялово финансиране, поземлено и инвестиционно банкиране.


Във връзка с разрастване на дейността на ИП Карол АД, търсим да назначим:

Юрист, специализиран в областта на капиталовите пазари

Отговорности:

 • Изготвяне на становища и документи свързани с дейността на лицензиран инвестиционен посредник;
 • Участие в изготвянето на проспекти за публично предлагане на ценни книжа и в процеса на пласирането им;

 • Поддържане на дружествената документация в съответствие спрямо динамично променящата се нормативна рамка и на вътрешната й съгласуваност;

 • Разработване на образци на договори с клиенти и проекти на споразумения с партньори от страната и чужбина;

 • Водене на преговори и структуриране на сделки, включително на облигационни емисии;
 • Осъществяване на комуникацията между дружествата и компетентните органи във връзка с реализиране дейността на Дружеството;
 • Осигуряване на правна защита на интересите на дружествата в производства пред съдилища и други държавни органи;

Изисквания:

 • Завършена магистратура специалност „Право” в престижен български университет;
 • Минимум 3 години юридически опит, по възможност в областта на капиталовите пазари;
 • Инициативност, аналитичност, прецизност и внимание към детайлите в работния процес, отговорно отношение към работата;
 • Отлично писмено и говоримо владеене на английски език, всеки допълнителен език е предимство;
 • Отлична компютърна грамотност /офис пакети, правно информационни системи и др.;
 • Умение за работа в екип, добра комуникативност и самоинициативност; способност за работа под напрежение, висока работоспособност и бързо вземане на адекватни решения;
 • Стремеж усъвършенстване на юридическите познания и натрупване на практически опит в областта на капиталовите пазари;

Какво предлагаме:

 • Конкурентно възнаграждение и социален пакет;
 • Работа в млад и позитивен екип в динамична среда;
 • Професионално развитие и възможност за кариерно израстване.

 

Необходими документи:

 • автобиография;
 • мотивационно писмо.

 

Ако имате интерес към предлаганата позиция, изпратете CV и мотивационно писмо на hr@karoll.bg. В заглавието отбележете “attn: Юрист капиталови пазари”. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.