Карол е водеща българска финансова група, специализирана в търговия с финансови инструменти, управление на активи, застраховането и други инвестиционни услуги. Нашата мисия е да предлагаме най-ефективните финансови решения според индивидуалните потребности на клиента. За да подсилим екипа си от експерти, търсим отговорна и мотивирана личност, която да се присъедини към управляващо дружество Карол Капитал Мениджмънт на позиция

Специалист нормативно съответствие

Изисквания към кандидатите:

 • Висше юридическо образование
 • Опит във финансовата сфера е предимство
 • Познаване по нормативната уредба регулираща дейността на управляващите дружества, колективни инвестиционни схеми, публични дружества и др.
 • Поглед върху функционирането и инструментите на капиталовия пазар
 • Владеене на английски език и отлична компютърна грамотност
 • Стриктна организация и експедитивност при работа с документи и процеси

Основни задължения:

 • Осъществяване на регулярен мониторинг с цел осигуряване на нормативно съответствие - дейности, контролиращи спазване на законодателството по отношение дейността на управляващото дружество
 • Oбработка и изготвяне на отговори на запитвания от трети страни и други документи, касаещи комплексна проверка на клиентите
 • Прилагане на действащото законодателство и вътрешните правила, свързани с предотвратяване изпирането на пари
 • Преглед на вътрешни правила и документи, с цел съблюдаване изискванията по защита на лични данни
 • Изготвяне на документи и проекти на решения по подадени възражения и жалби
 • Информиране и консултиране на ръководството и служителите, обработващи лични данни, за техните задължения по силата на нормативните актове
 • Изготвяне на справки, анализи и отчети за Съвета на директорите
 • Участие в административно-организационната дейност на дружеството
 • Осъществяване на комуникация с различните институции на пазара и участие в работни групи по фирмени проекти и браншови организации

Компанията предлага:

 • Възможност за обучение и професионално усъвършенстване
 • Работа в млад и позитивен екип в динамична среда
 • Кариерно и личностно развитие
 • Стимулиращо възнаграждение и социални продобивки

 

Ако имате интерес към предлаганата позиция, изпратете CV и мотивационно писмо на KCM@remove-this.karoll.bg.. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.