Специалист бек офис и разплащания

Карол Капитал Мениджмънт ЕАД е водещо управляващо дружество, специализирано в управление на активи и други инвестиционни услуги. Нашата дейност включва управление на колективни инвестиционни схеми с фокус върху Централна и Източна Европа, дистрибутиране на дялове на фондове на Schroders, и Доверително управление на индивидуални портфейли. Нашата мисия е да предлагаме най-ефективните финансови решения според индивидуалните потребности на клиента. Увеличавайки екипа си, ние търсим отговорна и мотивирана личност, която да се присъедини към нас на позиция Специалист бек офис и разплащания

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование с технически профил или специалност счетоводство
 • Професионален опит във финансовата сфера е предимство
 • Познания в дейността на управляващите дружества и колективни инвестиционни схеми са предимство
 • Поглед върху функционирането и инструментите на капиталовия пазар
 • Владеене на английски език
 • Отлична компютърна грамотност с фокус върху MS Excel
 • Стриктна организация и експедитивност в работния процес

 

Основни задължения:

 • Обработка на индивидуални клиентски нареждания, свързани с финансови инструменти
 • Обработка на групови нареждания по предлаганите спестовни планове
 • Изготвяне на текущи справки и месечни отчети на клиенти
 • Извършване на разплащания в страната и чужбина
 • Обработка на банкови преводи на клиенти
 • Изчисляване на нетна стойност на активите на управляваните колективни инвестиционни схеми
 • Комуникация с трети страни

 

Компанията предлага:

 • Работа в динамична среда
 • Възможности за обучения и професионално усъвършенстване
 • Личностно развитие
 • Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки

 

Моля изпратете вашето CV и мотивационно писмо на e-mail:  kcm_finance@karoll.net